SAFETY FIRST

SAFETY FIRST

Profiel

Veiligheidsadvies
Veiligheidsadvies
Veiligheidsadvies
Veiligheidsadvies

Knowledge4you een andere kijk op veiligheid

Knowledge4you is een organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met kennisdeling. Kennis verkregen vanuit Wet- en Regelgeving en praktische ervaring. 

Toch zijn wij van mening dat er iets moet gebeuren op het gebied van veiligheid in de bouw. Bouwen wordt de komende jaren een stuk lastiger, krapte in de arbeidsmarkt, tekort aan kennis, toename van complexe bouwwerken en schaarste van materialen dragen hieraan bij. Daarbij opgeteld het tenderen van grote projecten middels EMVI maakt het voor met name de kleinere organisaties lastig om mee te kunnen gaan.

We zien dat grote incidenten (kraanongeval Alphen a/d RIjn, instorten van de parkeergarage in Eindhoven en het steigerongeval Rijnstraat Den Haag) grote impact hebben op de omgeving. Publieksveiligheid lijkt meer aan terrein te hebben gewonnen als ooit tevoren. We zullen ons meer moeten verdiepen in de directe risico’s in- en om de bouwplaats. De bouw wisselt snel en sterk op het punt veiligheid. Alertheid is geboden van de project-verantwoordelijke. dat valt niet mee. Deze taak is niet de enige taak van een project-verantwoordelijke.

Het enkel voldoen aan Wet- en Regelgeving is dus niet voldoende. Men dient zich contant te verdiepen in de omgevingsveiligheid. Denk hierbij aan drukke reizigersstromen langs de bouwplaats of opstaphaltes direct onder het te bouwen bouwwerk. Om hier tijdig op te anticiperen dient men dus in gesprek te blijven met de direct-belanghebbende. Dit is niet zomaar iets wat een projectleider erbij doet maar een serieuze taak.

Wij kunnen hierin ondersteuning bieden door mee te kijken in het bouwproces. Kijken wel risico’s er zijn of komen in iedere fase van het bouwproces. Wat geen risico hoeft te zijn op de bouw van de eerste 4 verdiepingen kan wel een risico zijn naar mate men hoger bouwt.

Buitenlandse inzichten

Inmiddels hebben wij partijen benaderd die in het buitenland ervaring hebben met bouwen binnen druk stedelijk gebied. Door het steeds complexer bouwen dienen wij veiligheidsbeheersmaatregelen op te schalen.

Veiligheidsadvies

Hoe weet ik of een certificaat mijn bedrijfsvoering kan verbeteren of optimaliseren?

Om deze vraag beantwoord te krijgen gaan er een drietal vragen aan vooraf.

De eerste vraag die men dient te stellen is:

“Gaat met het behalen van het certificaat mijn marktpositie verbeteren?”

De tweede vraag “Past het certificaat binnen mijn bedrijfsvoering? Is mijn organisatie of werknemers er klaar voor?” Gaan zij dit ook uitdragen?

De derde vraag “Verandert mijn reputatie binnen mijn eigen branche met het behalen van het certificaat”?

Inmiddels ben ik ruim 18 jaar actief op het gebied van veiligheid. Nadat ik ervaring heb opgedaan bij diverse aannemers (Rasenberg, Strukton en Visser & Smit Hanab ben ik in 2011 overgetapt naar Aboma te Ede.

Hier ben ik actief geweest voor een groot aantal landelijk opererende bouwers. Veel ervaring opgedaan in het opstellen en uitvoeren van Risico Inventarisaties en Evaluaties en het beoordelen van bouwplaatsen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Verder heeft duurzaamheid in de goede zin van het woord mijn aandacht getrokken. Nu is duurzaamheid. een gebruikersterm die te pas en te onpas wordt gebruikt. Voor een ieder heeft duurzaamheid een andere betekenis. Het is goed om te weten wat duurzaamheid vooral voor jou betekent.

De CO2 prestatieladder. is een prachtig product mits deze op een goede manier binnen het bedrijf wordt ingezet.  Ik audit graag bedrijven op deze manier. Ik probeer hierbij mee te denken op welke manier een bedrijf hier het beste invulling aan kan geven.

Eind 2016 heeft knowledge4you een aantal samenwerkingsverbanden afgesloten met diverse landelijk opererende veiligheidskundige. We willen immers de markt maximaal kunnen bedienen. Hierin staat kwaliteit centraal. Niet alleen van de dienst maar ook zeker van de persoon in kwestie. Knowledge4you is dan ook van mening dat de huidige markt op het gebied van ondergrondse infra en bedrijven actief in de bouw fors zal toenemen. Het geven van gedegen advies en het nakomen van gemaakte afspraken staan dan ook bij ons centraal.

Momenteel biedt Knowledge4you de volgende marktdiensten aan;

  • uitvoeren van risico-inventarisaties en evaluaties (inclusief externe toetsing);
  • Veiligheidsadvies (maatwerk)
  • uitvoeren van werkplekbezoeken;
  • begeleiding in bedrijfscertificering VCA, ISO 14001, ISO 9001, BRL ERB, CO2 prestatieladder;
  • Lead-auditor CO2 prestatieladder;
  • opstellen van bouwveiligheidsplannen, maatregelen beheersplannen, TRA’s, V&G-plannen en poortinstructies;
  • opstellen van veiligheidsenquêtes (maatwerk na bedrijfsanalyse);
  • trainen van werknemers naar een hoger veiligheidsbewustzijn (verzorgen van safety-assessmenttrainingen);
  • incident en ongevalsonderzoek in de bouw en industrie.

Heeft u interesse in onze dienstverlening neem dan vrijblijvend contact op.

Top