SAFETY FIRST

SAFETY FIRST

Diensten

KWALITEIT

ARBO

MILIEU

Momenteel biedt Knowledge4you de volgende marktdiensten aan;

 • uitvoeren van risicoinventarisaties en evaluaties (inclusief externe toetsing);
 • Veiligheidsadvies (maatwerk);
 • uitvoeren van werkbezoeken;
 • het organiseren van trainingen specifiek gericht op de veiligheid bij aanleg ondergrondse infra (aanleg OV, LS, MS, HS, lage en hoge druk gas, glasvezel en warmteleidingen);
 • advies bij werken in verontreinigde grond (conform BRL 7000); herkennen en verwijderen van asbest(cementleidingen);
 • begeleiding in bedrijfscertificering VCA, ISO 14001, ISO 9001, BRL ERB, de veilgheidsladder en de CO2 prestatieladder;
 • Lead-auditor CO2 prestatieladder (t/m niv. 5);
 • opstellen van bouwveiligheidsplannen, V&G plannen, TRA’s en maatregelbeheersplannen;
 • opstellen van veiligheidsenquetes (maatwerk na bedrijfsanalyse);
 • trainen van werknemers naar een hoger veiligheidsbewustzijn (middels herkenbare voorbeelden uit de bouw;
 • incident en ongevalsonderzoek in de bouw en industrie.

Heeft u interesse in onze dienstverlening neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Top