SAFETY FIRST

SAFETY FIRST

Home

Veiligheidsadvies

KWALITEIT

ARBO

MILIEU

Veiligheidsadvies
Veiligheidsadvies
Veiligheidsadvies

Veiligheid is in de huidige maatschappij niet meer weg te denken.

Veiligheid is een ruim begrip. Hebben we het over bouwveiligheid, sociale veiligheid, publieksveiligheid, machineveiligheid of een combinatie hiervan? Wet- en regelgeving maken de zaken soms nog ingewikkelder dan dat ze al zijn.

Een vaak gehoorde opmerking op de bouwplaats is dan ook “waar staat dat beschreven?” Alle wijsheid die we dagelijks overbrengen moet ergens beschreven staan. Zo niet, dan gaat men de werkzaamheden niet op een andere manier uitvoeren. Wetgeving is vaak bindend. Knowledge4you probeert kennis over te dragen op een praktische manier. Praktisch betekent; bruikbaar en uitvoerbaar. Een belangrijk item dat hierin centraal staat is: open staan voor veranderingen. Dit is de basis voor organisaties die een  hoger veiligheidsniveau nastreven. Verandering kan in relatie staan met gedrag en cultuur. Geen eenvoudige opgave om hier als organisatie handvatten aan te geven. Dit behoeft begeleiding van organisaties die gedrag en cultuur op een positieve manier willen beïnvloeden. Knowledge4you zet deze visie om in pasklare ondersteuning.

De ondersteuning start met een intake gesprek waarbinnen de doelstellingen van de organisatie worden vastgesteld. Vervolgens wordt op basis van de gestelde doelen een plan van aanpak opgesteld. Hierin kan het te volgen traject worden bewaakt en gemonitord. Middels beschikbare digitale tools op de website kan men via een eigen login de vorderingen volgen.

Veiligheidsadvies
Veiligheidsadvies
Veiligheidsadvies
Veiligheidsadvies
Top