SAFETY FIRST

SAFETY FIRST

Milieu

Veiligheidsadvies

KWALITEIT

ARBO

MILIEU

Veiligheidsadvies

De wereldvoorraad aan fossiele brandstoffen slinkt harder dan gedacht.

Met het huidige tempo wordt de oliekraan in 2053 gesloten. De gevolgen hiervan zullen grote impact hebben op de samenleving. Denk hierbij aan transport, vervaardiging van producten, toerisme en werkgelegenheid. Wat kunnen we hier aan doen? Discussieer mee op ons forum.
Wilt u meer weten over de wereldvoorraden? Lees onderstaand artikel.

Duurzaamheid is bewustwording. Bewust zijn van je eigen handelen. 
In het bijzonder met onze grondstoffen, fossiele brandstoffen, flora en fauna. Wanneer wij als mensen in staat zijn dit te kunnen uitleggen aan ons nageslacht zijn we zelf in staat duurzaamheid binnen onze eigen omgeving te kunnen toepassen.
 Energieverbruik zonder uitstoot van CO2 is duurzame energie.
 Door het steunen of nog beter er zelf aan deel te nemen, zijn wij in staat een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de vermindering van CO2.

Bent u geÏnteresseerd hoeveel CO2 er dit jaar wereldwijd is uitgestoten? Hoeveel kolen, olie en gas er nog beschikbaar is totdat alles is verbruikt met het huidige tempo?

Bekijk de worldmeter! Op deze site veel info over onze wereldvoorraden.

Bekijk nu worldmeters online.

Hieronder een opsomming van maatregelen die u zelf kunt nemen als bedrijf. Goed te gebruiken door bedrijven die gecertificeerd zijn conform de CO2– prestatieladder

Maatregelen die u zelf kunt nemen om COuitstoot te verkleinen:

Wagenpark (Scope 1):

 • Voertuig keuze gebaseerd op gebruiker (voertuigen met een kleinere motor die qua gewicht zwaar wordt belast gaat in verhouding meer gebruiken dan een voertuig met een zwaardere motor
 • Voorkomen van onnodige ritten, goede logistieke planning waarbij ook rekening wordt gehouden met files en weertype. Plan zoveel mogelijk buiten de files om.
 • Carpoolen
 • Voertuigen met startstop-systeem
 • Promoten van thuiswerken (maak hierop beleid en faciliteer hierin als werkgever)
 • Voorkomen van onnodig stationair draaien (m.n. ook bij vrachtwagens) verkorten van de tijd (beleidsmatig vastleggen)
 • Zorg voor banden op spanning (meten van banden op spanning op het juiste moment; meer info op de website van bandenpomp.nl)
 • Banden keuze gebaseerd op rolweerstand, slijtagesnelheid en ingeval van winterbanden keuze met het “bergje met sneeuwvlok” symbool
 • Het nieuwe rijden als cursus voor medewerkers van uw bedrijf
 • Tijdig onderhoud van uw voertuig
 • Bedrijfswagens niet onnodig beladen met materialen en spullen waar het gehele jaar mee wordt rondgereden. Aftimmering is mooi maar brengt veel gewicht met zich mee; overweeg de keuze van lichtere materialen. Bedrijfswagens niet meer uitvoeren met imperialen.
 • Aanschaf van voertuigen op alternatieve brandstoffen (belangrijk hierin is het toepassingsgebied en de gebruiker) alternatieve brandstoffen zijn Biogas, waterstof of elektrisch aangedreven voertuigen. Realiseer wel dat accupakketten van elektrische voertuigen niet altijd bijdragen aan een duurzame omgeving.
 • Brandstoffen met bijmenging waardoor schadelijke uitstoot wordt verminderd. Deze brandstoffen zijn relatief iets duurder.
 • Kosten-baten afwegingen maken bij het maken van korte ritten. Probeer te combineren en/of diensten te laten verzorgen door derden

Gebouwen (Scope 1 en 2):

 • Neem maatregelen in de juiste volgorde. Voer eerst een gebouwenscan uit om vast te stellen welke maatregelen er eerst genomen moeten worden voordat men overgaat op zonnepanelen. Verlies van energie is de eerste stap. Isoleren en het rendement van de kachel beoordelen is bronaanpak. Het isoleren van verwarmingsleidingen levert al gauw een hoger rendement op. Vervanging van de verwarmingsketel (vooral de laatste 2 jaar is er veel verbeterd op het gebied van verwarmingsketels) zijn investeringen die direct geld opleveren.
 • Wanneer bovenstaande stap is genomen kan men overgaan op zonnepanelen. Echter het terugverdienmodel ligt vaak veel verder dan men op papier berekent. Daarbuiten gaan de ontwikkelingen van zonnepanelen snel. Laat u dus goed voorlichten door gerenommeerde bedrijven. Niet alleen de panelen zijn hierin belangrijk ook de bekabeling.
 • Bij de keuze van zonnepanelen dient men ook de toekomstige wetgeving in de gaten te houden. De teruglevering van elektra in de toekomst kan op een andere manier worden beoordeeld. Houd daarom deze ontwikkeling bij.
 • Koude- warmte opslag
 • Herbeoordelen van temperatuur serverruimtes; aircosystemen staan soms onnodig laag afgesteld.
 • Aanschaf computers en beeldschermen volgens zuiningheidsenergielabel
 • Toepassen LED-TL wanneer grote oppervlakten verlicht moeten worden
 • Toepassen LED in kantoorruimtes of ontvangstruimtes (betere verspreiding van licht en aanzienelijke besparing tot bijna 1/7 van het oorspronkelijke verbruik met dezelfde lichtopbrengst
 • Toepassen van ruimtes met sensoren (bv. toiletten, magazijnen)
 • Beleid op opladers (niet onnodig opladen; bijvoorbeeld de hele nacht op de oplader laten liggen)
Olie
Top